__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"77f97":{"name":"Main Accent","parent":-1},"768ad":{"name":"Main Accent Light","parent":"77f97","lock":{"lightness":1}}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"77f97":{"val":"var(--tcb-tpl-color-0)"},"768ad":{"val":"rgba(255, 90, 31, 0.7)","hsl_parent_dependency":{"h":16,"l":0.56,"s":1}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"77f97":{"val":"rgb(55, 179, 233)","hsl":{"h":198,"s":0.8,"l":0.56,"a":1}},"768ad":{"val":"rgba(55, 179, 233, 0.7)","hsl_parent_dependency":{"h":198,"s":0.8,"l":0.56,"a":0.7}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY A TECHNOLOGIE

+420 731 441 233

info@peruntech.cz

Naše technologické portfolio

PROJEKTOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ

Nabízíme kompletní projekční činnost se zaměřením na zabezpečovací systémy, kamerové systémy, požární signalizaci a další slaboproudé technologie.

Mimo projektování pro vlastní instalace se společně s POLSON SECURITY s.r.o. věnujeme projektování bezpečnostních a dalších slaboproudých technologií pro všechny stupně projektové dokumentace - Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), dokumentace pro stavební povolení (DSP), dokumentace pro provedení stavby (DPS) a dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

INSTALACE BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ

Zajišťujeme kompletní instalaci projektované a nabízené technologie.


SERVIS, PROFILAKTICKÉ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY

Poskytujeme záruční i pozáruční servis dodávaných technologií, včetně zkoušek dle normativních požadavků.


Individuální přístup

Profesionální montáž

Certifikace a kvalifikace

Telefonická podpora

Zajištěný servis

Neváhejte a pojďme najít řešení vaší situace